TỪ VỰNG ( VOCABULARY)

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất

3000 từ vựng thông dụng nhất giúp người học có một vốn từ đấng kể để tự tin giao tiếp, phục vụ trong đời sông hằng ngày, đặc biệt giúp học sinh có thể dịch câu và làm bài tập dễ dàng hơn.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025