Ngữ Pháp (Grammar)

Mệnh đề quan hệ (Relative clauses)

Phần này giới thiệu chi tiết về các đại từ quan hệ,các loại mệnh đề quan hệ,cách sử dụng của chúng và các bài luyện tập.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025