TỪ VỰNG ( VOCABULARY)

Phrases and Collocations

Chuyên đề Phrases and Collocations tổng hợp những cụm từ và các từ thường kết hợp với nhau trong tiếng Anh, theo chủ đề xoay quay các chủ điểm theo chương trình phổ thông.
 • Unit 14. Work and Business

  Tổng hợp những Phrases and Collocations về đề tài Công việc & Kinh doanh thông dụng nhất trong tiếng Anh, giúp người học mở rộng vốn từ và vận dụng tốt hơn.

  29-05-2018 | 15:52
 • Unit 13. Fashion and Design

  Tổng hợp những Phrases and Collocations về đề tài Thời trang & Thiết kế thông dụng nhất trong tiếng Anh, giúp người học mở rộng vốn từ và vận dụng tốt hơn.

  29-05-2018 | 15:46
 • Unit 12. Entertainment

  Tổng hợp những Phrases and Collocations về đề tài Giải trí thông dụng nhất trong tiếng Anh, giúp người học mở rộng vốn từ và vận dụng tốt hơn.

  29-05-2018 | 15:39
 • Unit 11. Money and Shopping

  Tổng hợp những Phrases and Collocations về đề tài Tiền và Mua sắm thông dụng nhất trong tiếng Anh, giúp người học mở rộng vốn từ và vận dụng tốt hơn.

  29-05-2018 | 15:35
 • Unit 10. Weather and the Environment

  Tổng hợp những Phrases and Collocations về đề tài Thời tiết & Môi trường thông dụng nhất trong tiếng Anh, giúp người học mở rộng vốn từ và vận dụng tốt hơn.

  29-05-2018 | 15:31
 • Unit 9. Education and Learning

  Tổng hợp những Phrases and Collocations về đề tài Giáo dục & Học vấn thông dụng nhất trong tiếng Anh, giúp người học mở rộng vốn từ và vận dụng tốt hơn.

  29-05-2018 | 15:27
 • Unit 8. Food and Drink

  Tổng hợp những Phrases and Collocations về đề tài Đồ ăn & Thức uống thông dụng nhất trong tiếng Anh, giúp người học mở rộng vốn từ và vận dụng tốt hơn.

  29-05-2018 | 15:23
 • Unit 6. The Law and Crime

  Tổng hợp những Phrases and Collocations về đề tài Pháp luật & Tội phạm thông dụng nhất trong tiếng Anh, giúp người học mở rộng vốn từ và vận dụng tốt hơn.

  29-05-2018 | 15:16
 • Unit 5. People and Society

  Tổng hợp những Phrases and Collocations về đề tài Con người và Xã hội thông dụng nhất trong tiếng Anh, giúp người học mở rộng vốn từ và vận dụng tốt hơn.

  29-05-2018 | 15:07
 • Unit 4. The Media

  Tổng hợp những Phrases and Collocations về đề tài Phương tiện truyền thống thông dụng nhất trong tiếng Anh, giúp người học mở rộng vốn từ và vận dụng tốt hơn.

  30-01-2018 | 12:07
Xem thêm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025