NGỮ ÂM (PRONUNCIATION)

Phần này sẽ giới thiệu hai phần. Phần thứ nhất là tổng quan về tất cả 44 âm trong tiếng Anh, về ký tự cũng như cách phát âm của từng âm riêng biệt và phần thứ hai là về trọng âm.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021