Ngữ Pháp (Grammar)

So sánh với tính từ và trạng từ (Comparison)

Phần này giới thiệu chi tiết về các dạng so sánh của tính từ và trạng từ như so sánh bằng, so sánh hơn, và so sánh hơn nhất kết hợp với bài luyện tập về so sánh

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021