Linking Verbs [ Liên động từ ]

Cập nhật lúc: 09:25 24-08-2017 Mục tin: Ngữ Pháp (Grammar)


Tổng hợp đầy các liên động từ phổ biến nhất trong các đề thi và kiểm tra giúp học sinh dễ dàng nhận diện dạng bài tập và xử lý các bài tập có liên quan hiệu quả hơn.

LINKING VERBS [ LIÊN ĐỘNG TỪ - ĐỘNG TỪ TÌNH THÁI]

Những động từ tình thái ( chỉ tình cảm, trạng thái, thái độ) phổ biên bao gồm:

 • be: thì, là, ở
 • become: tr nên, trở thành
 • seem: có vẻ như
 • grow: trở nên
 • look: trông có vẻ như
 • prove: cho thấy rằng
 • remain: vẫn, giữ
 • smell: ngửi
 • sound: nghe có vẻ như
 • taste: nếm
 • turn: hóa ra là
 • stay: vẫn, giữ
 • get: trở nên
 • appear: có vẻ như
 • feel: cảm thấy

Các ví dụ về động từ tính thái:

-         William is excited about his promotion.

-         She appears upset about the announcement.

-         The eggs smell rotten.

-         He went red after tripping on the rug.

-         Your plans for the wedding sound nice.

-         You look exhausted after studying all night.

-         I am putty in his hands.

-         Maria might have been more forthcoming with the news.

-         Tom acted nervous when the teacher found the note.

-         The audience fell silent when the conductor walked on stage.

-         Dreams come true when we believe in them.

-         The crowd stayed calm in spite of the imminent threat.

-         All the children seem satisfied with the bouncy castle.

-         Bob felt sleepy after eating the whole pizza.

-         The cinnamon rolls taste heavenly.

-         Building the house proves difficult for them.

-         Anthony has been a dream the last few weeks.

-         The spectators remained silent after the injury on the field.

-         He became suspicious when he saw the safe was open.

-         The theater gets dark when the show is about to begin.

-         I feel worthy when the boss compliments me.

-         The embers turn ashy as they cool.

-         Mary waxed nostalgic on her 50th birthday.

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025