Cách sử dụng động từ HAVE

Cập nhật lúc: 10:42 19-10-2017 Mục tin: Ngữ Pháp (Grammar)


Các cách sử dụng động từ have phổ biến nhất hay gặp trong các bài thi và kiểm tra. Vì vậy nắm chắc được phần lý thuyết này là vô cùng quan trọng giúp làm bài tốt hơn.

CÁCH SỬ DỤNG ĐỘNG TỪ HAVE

1. have sth PP/ V3: thuê mướn, nhờ ai làm gì cho vật sở hữu của mình

E.g: I had my hair cut yesterday. ( = I employed a barber/ hairdresser to cut my hair yesterday.)
Have you had your car washed yet?
They are going to have their house painted next month.
We are having our car repaired.
 Note: có thể thay have = get
I had my hair cut yesterday. = I got my hair cut yesterday.

2. have sb Vo: sai khiến, nhờ vả ai làm gì

E.g: He’ll have the driver bring his car around at 4 o’clock.
I’ll have the gardener plant some trees and flowers.
She had him dig away the snow.
 Note: có thể thay have = get nhưng cấu trúc hơi khác
E.g: I’ll have the gardener plant some trees and flowers.
= I’ll get the gardener to plant some trees and flowers.

3. have sth PP/ V3: chịu đựng một việc xảy ra ( thường xấu) cho vật sở hữu của mình

E.g: He has just had his pocket picked.
King Chales I had his hand cut off.
She had her handbag stolen.

4. have sb/ sth V-ing: trải qua kết quả hành động của ai/ cái gì

E.g: We have people phoning up from all over the world. ( = People are phoning us up from all over the world)
We’ll soon have the mist coming down on us. ( = The mist will soon be coming down on us)
We have our orders coming in from over the world.
If you give all-night parties, you’ll have your neighbors complaining. ( = Your neighbors will complain)

5. have sb V-ing: làm cho ai làm gì

E.g: She had her audience listening attentively.
The film had us sitting on the edge of our seats with excitement.


6. not have sb V_ing: không cho phép

E.g: I can’t have you doing that.
The teacher won’t have her students arriving late.


7. have sb/ sth to Vo: có nhiệm vụ phải làm gì đối với ai

E.g: He has a lot of homework to do.
She has a big family to feed.
We have many children to look after.

 

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025