Unit 3. Science and Technology

Cập nhật lúc: 12:01 30-01-2018 Mục tin: TỪ VỰNG ( VOCABULARY)


Tổng hợp những Phrases and Collocations về đề tài Khoa học và Công nghệ thông dụng nhất trong tiếng Anh, giúp người học mở rộng vốn từ và vận dụng tốt hơn.

Unit 3. Science and Technology

1. attemp

- make an attempt at something: cố gắng cái gì

- make an attempt doing: cố gắng làm gì

- make an attempt to do: cố gắng để làm gì

- attempt to do: cố gắng làm cái gì đó

- in a attempt to do: trong sự cố gắng làm gì đó

2. average

- on average: trong bình

3. beginning

- in the beginning: lúc đầu

- at the beginning of: ban đầu của cái gì đó

- beginning with: bắt đầu với

4. bottom

- at the bottom of something: ở dưới đáy cái gì

5. cause

- be the cause of something: là nguyên nhân của cái gì

- find the cause of something: tìm nguyên nhân của cái gì

- look for the cause of something: tìm, điều tra nguyên nhân của cái gì

6. conclusion

- come to the conclusion that: đưa ra kết luận rằng

- reach to the conclusion that: đưa ra kết luận rằng

- in conclsion: kết luận lại, tóm lại

7. experiment

- do an experiment on something: làm thí nghiệm trên cái gì

- perform an experiment on something: thực hiện thí nghiệm trên cái gì

- carry out an experiment on something: tiến hành thí nghiệm trên cái gì

- experiment with something: thí nghiệm cái gì

8. fact

- in fact: trên thực tế

- as the matter of fact: thực tế, thực tế là, trên thực tế

- the fact of matter is that: sự thật của vấn đề là

- face the facts: đối mặt với sự thật

9. introduction

- with the introduction of something: với sự giới thiệu cái gì

- an introduction to something: một sự giới thiệu cái gì

- an introduction to somebody: một sự giới thiệu ai

10. phone

- make a phone call: gọi điện

- receive a phone call: nhận điện thoại

11. photo

- take a photo of something: chụp ảnh cái gì

- take a photo of somebody: chụp ảnh ai

12. research

- carry out research on something: tiến hành nghiên cứu cái gì

- do research into something: làm nghiên cứu về cái gì

 

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021