NGỮ ÂM (PRONUNCIATION)

Nguyên âm đơn

Phần này sẽ giới thiệu kiến thức cơ bản về các nguyên âm đơn như ký hiệu, cách phát âm cũng như phân biệt những âm dễ nhầm lẫn.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021