Phần này sẽ giới thiệu những kiến thức liên quan đến trọng âm trong tiếng Anh.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021