NGỮ ÂM (PRONUNCIATION)

Các âm trong tiếng Anh

Các ký tự phiên âm của các âm trong tiếng Anh như thế nào? Cách phát âm của chúng ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần này.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021