Ngữ Pháp (Grammar)

Questions( Các dạng câu hỏi)

Questions cung cấp đầy đủ các dạng câu hỏi từ câu hỏi Yes/ No đến Wh- question và Tag question( câu hỏi đuôi) giúp học sinh biết cách tự đặt câu hỏi trong giao tiếp cũng như vận dụng vào các bài tập trên lớp hiệu quả.
  • Wh- Questions

    Wh- questions cung cấp các dạng câu hỏi bắt đầu bằng Wh bên cạnh đó có How và các gia đình từ của How và bài tập dụng dạng tự luận và trắc nghiệm giúp người học hiểu bài tốt hơn và vận dụng hiệu quả hơn.

    12-07-2016 | 15:21
  • Tag quesions ( Câu hỏi đuôi)

    Câu hỏi đuôi là dạng câu hỏi khá thông dụng trong văn nói và văn viết nhưng lại rất dễ học và dễ nhớ. Bài viết cung cấp lý thuyết chi tiết và bài tập áp dụng giúp người học dễ dàng nắm bắt và áp dụng trong cuộc sống cũng như trong thi và kiểm tra.

    13-07-2016 | 17:18

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021