TỪ VỰNG ( VOCABULARY)

Phrases and Collocations

Chuyên đề Phrases and Collocations tổng hợp những cụm từ và các từ thường kết hợp với nhau trong tiếng Anh, theo chủ đề xoay quay các chủ điểm theo chương trình phổ thông.
 • Unit 3. Science and Technology

  Tổng hợp những Phrases and Collocations về đề tài Khoa học và Công nghệ thông dụng nhất trong tiếng Anh, giúp người học mở rộng vốn từ và vận dụng tốt hơn.

  30-01-2018 | 12:01
 • Unit 2. Hobbies , Sport and Games

  Tổng hợp những Phrases and Collocations về đề tài Sở thích, Thể thao và Trò chơi thông dụng nhất trong tiếng Anh, giúp người học mở rộng vốn từ và vận dụng tốt hơn.

  30-01-2018 | 11:55
 • Unit 1. Travel and Transport

  Tổng hợp những Phrases and Collocations về đề tài Du lịch và Đi lại thông dụng nhất trong tiếng Anh, giúp người học mở rộng vốn từ và vận dụng tốt hơn.

  30-01-2018 | 11:47

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021