Ngữ Pháp (Grammar)

Các Thì trong tiếng Anh (Tenses)

Thì là phần ngữ pháp cơ bản mà ai học tiếng Anh cũng cần biết. Trong mục này chúng ta sẽ đi tìm hiểu 12 thì cơ bản trong tiếng Anh với nội dung đầy đủ nhất.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025