Ngữ Pháp (Grammar)

Sự hòa hợp giữa các thành phần trong câu

Mục này sẽ nêu rõ các quy tắc về sự hòa hợp giữa các thành phần trong câu.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021