Ngữ Pháp (Grammar)

Tổng hợp lý thuyết Ngữ pháp tiếng Anh Bổ ích

Tổng hợp những điểm ngữ pháp tiếng Anh quan trọng,cần thiết và bổ ích đối với người học tiếng Anh, đặc biệt là học sinh, giúp người học dễ năm bắt, lĩnh hội và vận dụng kiến thức đúng mục đích, hiệu quả.
 • 84 cấu trúc tiếng Anh hay gặp nhất

  Tổng hợp 84 cấu trúc tiếng Anh hay gặp nhất trong các kỳ thi và kiểm tra giúp học sinh cải thiện điểm số và thành tích tự tin hơn khi làm bài tập.

  30-07-2016 | 16:38
 • Quantifiers( Từ chỉ định lượng)

  Từ chỉ định lượng cung cấp tất cả những nội dung về các từ chỉ số lượng, cách dùng với danh từ và ngữ nghĩa, ví dụ cụ thể và bìa tập áp dụng phong phú giúp học sinh dễ tiếp thu và vận dụng trong thực tiễn và thi cử.

  22-07-2016 | 14:04
 • Các cấu trúc viết câu thông dụng nhất

  Các cấu trúc viết câu thông dụng nhất tập hợp những bài tập viết lại câu hay gặp nhất trong các kiểm tra và thi, với những công thức cô động và ví dụ thực tế sẽ giúp học sinh dễ nắm bắt kiến thức viết lại câu.

  21-07-2016 | 11:15
 • Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh

  Bộ tài liệu Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh cung cấp đầy đủ và chi tiết toàn bộ lý thuyết cô động dễ hiểu dễ nhớ, cấu trúc câu, công thức, cách sử dụng cấu trúc và ví dụ áp dụng đi kèm là bài tập vận dụng cực hay giúp học sinh học hiểu hiệu quả hơn!

  14-07-2016 | 16:37
 • Tag quesions ( Câu hỏi đuôi)

  Câu hỏi đuôi là dạng câu hỏi khá thông dụng trong văn nói và văn viết nhưng lại rất dễ học và dễ nhớ. Bài viết cung cấp lý thuyết chi tiết và bài tập áp dụng giúp người học dễ dàng nắm bắt và áp dụng trong cuộc sống cũng như trong thi và kiểm tra.

  13-07-2016 | 17:18
 • Wh- Questions

  Wh- questions cung cấp các dạng câu hỏi bắt đầu bằng Wh bên cạnh đó có How và các gia đình từ của How và bài tập dụng dạng tự luận và trắc nghiệm giúp người học hiểu bài tốt hơn và vận dụng hiệu quả hơn.

  12-07-2016 | 15:21
 • Các dạng của động từ V-ing/ to Vo/ Vo

  Dạng của động từ là kiểu bài tập luôn xuất hiện trong các bài kiểm tra, bài viết cung cấp gần như đầy đủ các trường hợp theo sau là Ving, to Vo và Vo để người học dễ nhớ và áp dụng hiệu quả.

  12-07-2016 | 14:54
 • 40 cụm từ hữu dụng trong viết văn tiếng Anh

  Bài này giới thiệu 40 cụm từ rất hữu dụng dùng để viết đoạn văn hay viết luận bằng tiếng Anh

  18-02-2016 | 16:18

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2016